ผลงานการสัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด

เรียนแล้วทำได้จริง ได้ฝึกปฎิบัติทุกคน


อ.ไก่ แนะนำพี่เอก ในหารซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด ของ วัดป่ามณีกาญจน์


อ.สุ สอนการวัดค่า การปรับเลนซ์ ภายในกล้อง


แจ็ค กำลังเข้าหัวสาย RG6  อ.ไก่ กำลังปรับมุมกล้องและ set on line


แอ๊คชั่น


พี่ติ๊กคุมงานเอง


หนุ่ม เองไม่ใช่ สไปเดอร์แมน


ถูกผู้เสียหายชี้

ล้างแผงโซล่าเซลล์ ก็ทำนะ รู้ยัง


อ.สุ สั่งงาน


น้องเณร ยังมาช่วย หลังห้ามคนข้างล่างใช้น้ำ


บอย เปลี่ยนแนวจากล้างแอร์ มาล้างแผงโซล่าเซลล์

เดียวๆๆ เจอ น้องกร ซุปตาร์ ด้วยละ

ภาพงานกิจกรรม ที่วัดป่ามณีกาญจน์
https://goo.gl/photos/djYjxcn4fhpJnija7

ผลงานการอบรมฟรีCCTV ประจำปี 2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2016 Free CCTV Training อบรมฟรี กล้องวงจรปิด

 

 

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 51/2560 สมุทสงคราม

4nn
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม
ร่วมกับ
โซล่าเซลล์ไทยแลนด์
โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 2560
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครได้ที่

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 51/2560 สมุทสงคราม

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 2560  สัมมนาฟรี cctv
เรียนฟรี กล้องวงจรปิด 2560 เรียนฟรี cctv
อบรมฟรี กล้องวงจรปิด2560 อบรมฟรี cctv

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว

mnh
สัมมนาฟรีระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นนทบุรี
50/2559

ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/69R7t8r6BQfs7G8D8

คลิปสัมภาษณ์นิสิต CCTV

UntitledCCTV
ชมคลิปสัมภาษณ์ทั้งหมด
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWx8-dmWbCWnH9emj4NB1UlKUYm_qxVE

ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า และ ทฤษฎีไฟฟ้า
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถแก้ไข ระบบเครือข่าย (Lan)ได้
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System)ได้
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System)ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System) ให้สามารถดูระบบ กล้องผ่านอินเตอร์เน็ต (Set Online) และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษา(Installation and Maintenance) อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR)ได้
-เทคโนโลยีล่าสุดของ ระบบกล้องวงจรปิด HDCVI ความคมชัดระดับ HD แต่ใช้สายสัญญาณ เดิมRG6 ได้ระยะทางไกลถึง 500 เมตร
-ระบบที่ติดตั้งง่ายสามารถใช้ร่วมกับระบบกล้อง Analog เดิมได้ทุกยี่ห้อ
-ฝึกการติดตั้งระบบ CCTV ทุกท่านจะได้ฝึก กับหน้างานจริง การติดตั้งจริง มอบเป็นสาธารณะประโยชน์

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด  ตามแผนแม่บทระบบการรักษาความปลอดภัย ตามแผนแม่บทของระบบรักษาความปลอดภัย Thailand 4.0

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ CCTV System(ศูนย์ให้บริการประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม  และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการเพื่อตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต CCTV ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต CCTV ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง

*หมายเหตุ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะ สถาบันฯไม่สะดวกในการเตรียมการ
สำหรับช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ผู้ดำเนินกิจการโซล่าเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้สนใจในธุรกิจ และช่างที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อจะนำไปต่อยอด ก่อนนะครับ คอร์สประยุกค์การใช้งานจะเปิดประมาณตุลาคม 2559)

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษามาประยุทธใช้ในบ้านหรือกิจการของตนเอง
1.อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคประจำตัว
3.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ หากจะมาต้องมาในนามบุคลลเท่านั้น)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์
-ผู้ประกอบกิจการทุกชนิดที่สนใจ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ด้วยการใช้โซล่าเซลล์
3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า (ส่งทะเบียนการค้าที่มีชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน รับสิทธิ์เป็นตัวแทนติดตั้งและจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมโครงการทันทีภายในงาน)
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open CCTV ของ โครงการ )

ทุกคนที่มาเรียนต้องมีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น
1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ
4.Switch อย่างน้อย 5 port
5.กล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกที่ ยังใช้งานได้

สมัครได้ที่

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 51/2560 สมุทสงคราม

 

21-25 พย.2559 สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ @สมุทรสงคราม 13/2559

%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b9%8c-1

1.จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า
1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ได้
1.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างถูกวิธี
1.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์ได้
1.7 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ระยะเวลาฝึก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นเวลา 30 ชั่วโมงฝึก

3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก
3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.3 มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
3.4 เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้า หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4. วุฒิบัตร
วุฒิบัตร ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการซ่อมสร้างแผงและระบบโซล่าเซลล์
Technical rebuilding of solar panels and solar systems
ชื่อย่อ : วพร.สาขาเทคนิคการซ่อมสร้างแผงและระบบโซล่าเซลล์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินผล และมีระยะเวลาที่ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะ เวลาฝึกทั้งหมดจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตร วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

จัดโดย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
สนับสนุนโดย
โซล่าเซลล์ไทยแลนด์

สำรองที่นั่ง 
กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ
สัมมนาฟรี เทคนิคการซ่อมสร้างแผงและระบบโซล่าเซลล @แม่กลอง 13/2559
www.facebook.com/events/1162938150396418/

สมัครการเข้า สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1061.0.html

การ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ ที่ผ่านมา

solar-cell-12

30มีค.-3เมย.59 ราชบุรีสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์12/59

สอบถาม
Mrkai999 Academy
Line
@fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q

14 พย.2558 อบรมฟรีโซล่าเซลล์ @เกษตร กำแพงแสน 9/2558

1443276251989

สถานที่ อบรมฟรีโซล่าเซลล์ 14 พย.2558 ครั้งที่ 9/2558

สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Untitled2

แผนที่ สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน (ศูนย์วิจัย)

14 พย.2558 อบรมฟรีโซล่าเซลล์@เกษตร กำแพงแสน 9/2558
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการสัมมนาฟรี

โซล่าเซลล์รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ

https://www.facebook.com/events/1263314943693989/

อำนวยการสอนโดย

mrkai999

line mrkai999

12112180_807348749387706_6162701620601840785_n

ภาพทั้งหมดของ สัมมนาฟรี 2558

สมัครสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ได้ที่
http://โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com/index.php/topic,979.0.html

หลักสูตร สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2560 by mrkai999

รายการ@new vision ได้เชิญ อาจารย์ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ อ.ไก่ (mrkai999)ผู้อำนวนการหลักสูตร โครงการอบรมฟรีกล้องวงจรปิด ได้รับเชิญออก รายการ@new vision ประกาศสัมมนากล้องวงจรปิดฟรี
mrkai999

ชมคลิปได้ที่ หลักสูตร สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิดทั้งหมด

ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 2560
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สัมมนาฟรีติดตั้งและซ่อมแซมแก้ไข ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟรีกล้องวงจรปิด สัมมนาฟรีติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและซ่อมแซมแก้ไข ระบบCCTVช่วยชาติ  2560

http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,26.0.html

26ธค56ภาพสัมมนากล้องวงจรปิดฟรี อบรมกล้องวงจรปิดฟรี 2/2555

cctv002

ภาพสัมมนากล้องวงจรปิดฟรี อบรมกล้องวงจรปิดฟรี ครั้งที่ 2/2555

ประจำวันที่ 26ธันวาคม 2556

ภาพสัมมนากล้องวงจรปิดฟรี อบรมกล้องวงจรปิดฟรี 2/2555

โครงการ ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย CCTV Security System ครั้งที่2

พุธที่ 26-12-2555

สัมมนาฟรี ระบบกล้องวงจรปิด


ได้ทำจริง ปฎิบัติจริงๆ


ทดสอบ ir หรือ อินฟาเรด


ได้ทดลอง set up กัน จริงๆ


เรียนโดนเอาผู้เรียนเป็นส่วนกลาง ใช้สื่อ อย่างเต็มที่ ได้ทั้ง ภาพ เสียง เพื่อให้เข้าใจ จดจำ


กล้องรุ่นต่างๆ ที่ได้ให้มาทดสอบประสิทธิ์ภาพ


ฟังก์ชัน Facenote สามารถซูมหน้า ขึ้นมา ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น


เปิดเคล็ดลับ เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้จริง ๆ


ตั้งใจกัน มาก จริงๆ


ขั้นตอนการ สมัครใช้ Host ฟรี ของ people fu เพื่อใช้ ค่าต่างๆมากรอกใน DVR เพื่อดูผ่าน เน็ตและ ดูผ่านมือถือ


ขั้นตอนการ ใช้ ฟังชั่น Virtual Server Router  forward ports จาก DVR ไปยัง สู่อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ สามารถเข้ามาดู กล้อง CCTV จากนอกสถานที่ ได้ (อยู่ดาวอังคารก็ดูได้ถ้ามีเน็ต)


สอนเป็น step by step จบไปสามารถติดตั้งกล้อง cctv ได้เลย


ช่าง ไอซ์ ฝ่ายซัพพอนคนเก่ง ร่วมบรรยาย


ถ่ายภาพรวมกัน

ติดตามการสัมมนากล้องวงจรปิดฟรี ได้ที่

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 2556-2560

ติดตามการอบรมกล้องวงจรปิดฟรี on Facebook เพื่อให้ไม่พลาดการ อบรมตลอด 24 ชมได้ที่

free cctv

สนับสนุนโดย


โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 2560
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบประกาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

บรรยากาศอบรมกล้องCCTV สัมมนากล้องวงจรปิดฟรี ครั้งที่1/2555

อบรมฟรีกล้องวงจรปิด

ภาพบรรยากาศ เรียนฟรีกล้องวงจรปิด สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด อบรมฟรีกล้องวงจรปิด

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

รายละเอียดการสัมมนาฟรี รอบต่อไป

ภาพ12-12-2012สัมมนาฟรี ผู้เชี่ยวชาญ ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV Security System ครั้งที่1
https://plus.google.com/u/0/photos/100494837366807135719/albums/5821067489578377585

สัมมนาฟรี ระบบกล้องวงจรปิด

ภาพบรรยากาศ สัมมนาฟรี
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV Security System
ผู้ที่ธิ์เข้าอบรมในวันที่ 12 ธันวาคม 2555


set up online


ปิด FireWall


Set Port เพื่อให้กล้อง online


ต่อจริง set up จริง พร้อมวิเคราะห์ จุดดี จุดเด่น กล้องแต่ละตัว


วิทยากรร่วม ช่างเปา


วิทยากรภาพสนาม ช่างไอซ์


ภาพที่ระลึก
นิสิต CCTV รุ่น 1

Weblink
บรรยากาศอบรมกล้องCCTV สัมมนากล้องวงจรปิดฟรี  ครั้งที่1/2555
http://wp.me/puoaN-1m

ติดตามการสัมมนากล้องวงจรปิดฟรี ได้ที่

ติดตามการสัมมนากล้องวงจรปิดฟรี on Facebook เพื่อให้ไม่พลาดการ อบรมตลอด 24 ชมได้ที่

สัมมนากล้องวงจรปิดฟรี Free Seminar CCTV
http://www.facebook.com/FreeSeminarCctv

FreeSeminarCCTV

ผู้เข้าอบรมกล้องวงจรปิดฟรี นิสิตCCTV No.8 From Laos

01CCTV

สัมภาษณ์ นิสิต CCTV รุ่นที่ 8 /2556 เดินทางมาจาก ประเทศลาว เพื่อเข้าเรียน กล้องวงจรปิดกับ อาจารย์ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ อ.ไก่ (mrkai999) ติดตามการสัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด­ได้ที่ http://goo.gl/aYGTN

ตารางการ อบรมฟรีกล้องวงจรปิด สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด ประจำวันที่ 24 เมษายน 2556

OSSC Logo

วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 08.30-16.00

ประกาศสัมมนาฟรี ระบบกล้องวงจรปิด หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย cctv security systemครั้งที่  10/2556

ประกาศ ข่าวดีสำหรับท่านที่ต้องการเป็นช่างเทคนิคติดตั้งกล้องวงจรปิด , ตัวแทนจำหน่าย CCTV เดิม

ท่านผู้ประกอบกิจการทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการเพิ่มความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย CCTV System จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง

ระบบรักษาความปลอดภัย และ CCTV System

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด รวมถึง การ set up one line การติดตั้ง host Free ของ People Fu

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบสัญญากันขโมย ระบบกลอนประตู

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การเซ็ตอัพ อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เมื่อเข้าอบรมระบบ cctv system แล้วจะได้รับสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มาตราฐานผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย ของกระทรวงไอซีทีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับใบประกาศ เมื่อผ่านการทดสอบ ตามมาตราฐาน ที่หน่วยงานกำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้

-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด

-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด

-ผู้ประกอบธุรกิจ it ทุกด้าน

-ช่างฝีมือทุกท่าน

-และผู้ที่สนใจที่ต้องการมีอาชีพเสริม

2.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี

-สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาทะเบียนการค้า

-สำเนา ภพ.20 (สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ cctv service center ของ People Fu CCTV )

3.สมัครสมาชิกเวป  www.ossc.in.th

ได้ที่ http://www.ossc.in.th/forum/index.php?action=register

4.เข้าระบบมายืนยันการเป็นสมาชิกที่ http://www.ossc.in.th/forum/index.php/topic,18280.0.html

5.เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับอบรมแล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในเรื่องความปลอดภัยได้ ทางใด?

กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ อบรมฟรี โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย CCTV Security System

6.รายละเอียด

24 เมย2556 อบรมฟรีกล้องวงจรปิด

http://www.ossc.in.th/forum/index.php/board,57.0.html

พร้อมส่งเอกสารมาที่

mrkai999cctv@gmail.com

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Line

mrkai999

line mrkai999

ผลงาน รายละเอียด ภาพบรรยากาศ ที่อบรมฟรีกล้องวงจรปิดผ่านมาแล้ว

http://www.ossc.in.th/forum/index.php/board,16.0.html

รอบ9

พุธ 3 เมย 56 อบรมฟรีกล้องวงจรปิด

ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย 9/2556

รอบ8

21มีนา 2556 สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด

โครงการผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย8/2556

รอบ7

6 มีค.56 สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด

โครงการผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย7/2556

รอบ6

20กพ.2556 สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด

โครงการผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย cctv security system

รอบ5

7 กพ. 2556 ประกาศสัมมนาฟรี ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย cctv security system 5/2556

รอบ 4 23 มค.56 ประกาศสัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด

ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย cctv

รอบ 3

9 มค. 2556 ประกาศสัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย cctv

รอบ 2

26 ธันวาคม 55 ประกาศสัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด

ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย

รอบ 1

ประกาศอบรมฟรี การติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555

Tags: cctv ,cctv online ,ระบบกล้องวงจรปิด cctv,cctv,กรุงเทพ ,กล้องcctv ,อบรมcctv,อบรมกล้องวงจรปิด,อบรมการติดตั้งcctv , กล้องวงจรปิดอบรมฟรี , อบรมกล้องวงจรปิดฟรี ,อบรมการติดตั้งcctvฟรี,สัมมนาการติดตั้งcctvฟรี,สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด,อบรมฟรีกล้องวงจรปิด,สัมมนาฟรี , อบรมฟรี

กฏหมายใหม่ ร้านเน็ต(กฎกระทรวง วัฒนธรรม)ประกาศใช้แล้ว

สรุป
(๑) ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในวันหยุดราชการ
หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
(๒) ให้เด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบแปดปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

ฉบับเต็ม (PDF)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/072/7.PDF

ที่มา

http://www.icct-th.com/board/index.php/topic,5903.0.html

mrkai999 blog By WordPress.com